Sensitiva barn

Medverkan i boken Sensitiva barn

Författare: Norges prinsessa Märtha Louise och Elisabeth Nordeng, i samarbete med journalisten Kjersti Salvesen. Medverkar gör expertis på barn och högkänslighet. Här intervjuas jag i egenskap av specialpedagog samt utifrån min forskningstudie i ämnet. 

Utdrag: "Tegar säger att de högkänsliga barnen ofta känner sig annorlunda i skolsammanhang. De kämpar för att anpassa sig till mallen för hur en god elev ska agera och uppföra sig. När de högkänsliga skolbarnen känner sig annorlunda agerar de också på ett annat sätt än de skulle ha gjort om de hade känt sig förstådda och varit trygga i klassrummet. Känslan av att inte passa in komplicerar den sociala interaktionen. En del högkänsliga skolelever hamnar i en ond cirkel, både i förhållande till lärarna och klasskamraterna. Det kan vara svårt att bryta den onda cirkeln om lärarna har stämplat det högkänsliga barnet som besvärligt och ovilligt till samarbete."


Förlag, utgivningsår och ISBN
Sensitive barn, 2018, Cappelen Damm, Norge, ISBN: 9788202590550
Sensitiva barn, 2019, Egia förlag, Sverige, ISBN: 9789198403848

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång